Waar kinderen verder groeien...

Enjoykinderen zijn kinderen die zich veilig voelen,
aandacht en zorg krijgen, en die vertrouwen op hun leraren.

Preschool

Enjoy! Preschool is sinds 2013 de peuterspeelzaal van Amstelveen. Onder leiding van het vaste team worden de peuters voorbereid op de basisschool.

De peuters leren er samen spelen, samen oplossen, samen aan tafel eten, kijken naar elkaar en ook het educatieve aspect staat dagelijks op het programma. Met als extra dat de peuters al kennismaken met de Engelse taal en zijn er meer activiteiten om peuters zo goed mogelijk voor te bereiden op de basisschool.

Uiteraard begeleidt het team de peuters bij het zindelijk worden. Ouders kunnen aangeven wanneer de interesse er is bij hun peuter. Ook zal het team het aangeven bij ouders wanneer zij merken dat er signalen zijn van zindelijk worden.